Levný nákup
přidat obchod přihlásit

Specifikace XML pro levný nákup

Specifikace vychází ze stejného formátu jako www.zbozi.cz, můžete tedy pro levny-nakup.cz požít úplně stejný datový export, který již Vaše stránky vytvářejí.Ukázka XML feedu

<?xml "1.0" encoding="windows-1250"?>
<SHOP>

<SHOPITEM>
<PRODUCT>Světélkující podložka</PRODUCT>
<DESCRIPTION>Fosforeskující okraj, nevyžaduje baterie.</DESCRIPTION>
<URL>http://obchod.cz-pod-mys/fosfor</URL>
<ITEM_TYPE>new</ITEM_TYPE>
<DELIVERY_DATE>1</DELIVERY_DATE>
<IMGURL>http://obchod.cz/obrazky/podlozky-pod-mys/fosfor.jpg</IMGURL>
<PRICE>620</PRICE>
<PRICE_VAT>756</PRICE_VAT>
</SHOPITEM>

<SHOPITEM>
<PRODUCT>Podložka pod myš - kočka</PRODUCT>
<DESCRIPTION>Ergonomická podložka pod myš, potisk s .</DESCRIPTION>
<DUES>20</DUES>
<ITEM_TYPE>bazaar</ITEM_TYPE>
<DELIVERY_DATE>0</DELIVERY_DATE>
<SHOP_DEPOTS>111</SHOP_DEPOTS>
<IMGURL>http://obchod.cz/obrazky/podlozky-pod-mys/kocka.jpg</IMGURL>
<PRICE>420</PRICE>
<PRICE_VAT>512</PRICE_VAT>
<TOLLFREE>1</TOLLFREE>
</SHOPITEM>

</SHOP>


Význam značek

 • SHOP - kořenová značka, v jejímž rámci je vše ostatní
 • SHOPITEM - v jejím rámci jsou informace týkající se jednoho výrobku
 • PRODUCT /nepovinné (pokud jsou uvedeny elementy PRODUCTNAME a PRODUCTNAMEEXT). Hlavní název výrobku. Musí obsahovat všechny potřebné údaje, aby byl výrobek pomocí názvu odlišitelný od ostatních položek. Může obsahovat informace, které jsou specifické pro daný obchod, např. "... + dárek zdarma". Pokud element není uveden, tak se automaticky vytvoří z PRODUCTNAME a PRODUCTNAMEEXT.
 • PRODUCTNAME /nepovinné - krátký název výrobku včetně značky, ale bez přívlastků a parametrů. Tento element se spolu s PRODUCTNAMEEXT používá při zakládání nových výrobků do výrobkové databáze. Nesmí obsahovat žádné prvky, které by byly specifické jen pro daný obchod, jde o obecné pojmenování výrobku z pohledu spotřebitele.
 • PRODUCTNAMEEXT /nepovinné - rozšíření PRODUCTNAME o doplňující přívlastky a parametry. Jedná se údaje, které se obvykle zařazují do názvu výrobku, ale neslouží k jeho jednoznačné identifikaci. Popis výrobku se nadále uvádí v elementu DESCRIPTION. Element má stejné použití jako PRODUCTNAME a platí zde stejná pravidla.
 • DESCRIPTION /povinné - popis výrobku. Nesmí se zde vyskytovat reklamní texty.
 • URL /povinné - odkaz na stránku s nabídkou daného výrobku
 • IMGURL /nepovinné - odkaz na obrázek výrobku
 • PRICE /nepovinné (v případě, že je uvedena značka PRICE_VAT). Cena v Kč bez DPH
 • VAT /nepovinné (v případě, že je uvedena značka PRICE_VAT). Sazba DPH, hodnota se uvádí např. 20 nebo 0.20. Oba zápisy jsou ekvivalentní a představují sazbu 20 procent.
 • PRICE_VAT /nepovinné (v případě, že je uvedena značka PRICE a značka VAT). Cena v Kč s DPH
 • DUES /povinné (pokud se poplatky vztahují k nabízenému sorimentu a nejsou již obsaženy v ceně). Součet ceny všech poplatků, které je nutné zaplatit při zakoupení výrobku (cena uvedena včetně DPH, nezahrnuje dopravu a balné)
 • DELIVERY_DATE /nepovinné - doba vyřízení objednávky, dodací doba musí být uváděna jako doba od přijetí platby do expedice zboží.
  • Zboží skladem se může uvést jako:
   <DELIVERY_DATE> 0 </DELIVERY_DATE>
   <DELIVERY_DATE> ihned </DELIVERY_DATE>
  • Je možné uvádět dodací dobu ve dnech (pouze celočíselná hodnota):
   <DELIVERY_DATE> 5 </DELIVERY_DATE>
  • Dostupnost uvedená datem - od tohoto data bude produkt dostupný:
   <DELIVERY_DATE> 2007-03-05 </DELIVERY_DATE>
  Dostupnost se pak zobrazuje jako jedna z možností:
  • skladem - 0 dní
  • do týdne - 1-7 dní
  • více jak týden - 8 a více dní
  • neznámá - pří hodnotě -1
 • SHOP_DEPOTS /nepovinné - identifikátor kamenných poboček, ve kterých je položka skladem k okamžitému osobnímu odběru. Tyto pobočky pak ve výpisu na webu budou uvedeny jako "ihned k vyzvednutí". Pokud bude identifikátor přidělen a nebude vyplněn v XML pak ve výpisu na webu bude uvedeno na objednávku Jednotlivé identifikátory jsou odděleny středníkem. Vztahuje se pouze k jednomu IČ obchodu a jeho provozovnám. Identifikátor se přiděluje na žádost až po úspěšné registraci. V případě zájmu o identifikátor pobočky pošlete email na adresu zbozi @firma.seznam.cz, kam napište IČ pobočky, název a poštovní adresu .
 • ITEM_TYPE /nepovinné - v případě, že je zboží nové - Typ zboží, jedna z hodnot: new (nové), bazaar (použité, renovované, repasované, bazarové), defaultní hodnota new
 • TOLLFREE /nepovinné - pouze pro obchody s placenou službou Zboží Standard - Pokud má obchod aktivovány přednostní výpisy, položka NEBUDE upřednostněna a proklik NEBUDE zpoplatněn. Uvádí se hodnota 1.
 • FIRMY_CZ /nepovinné - Obchod, který má zápis ve firmách může určit, jaké zboží bude v detailu a to tak, že ve svém XML feedu přidá k pěti vybraným položkám tag <FIRMY_CZ></FIRMY_CZ>, který má hodnoty 0 - nezobrazující se ve firemním detailu, 1 - zobrazující se v detailu. Pokud tag FIRMY_CZ u položky uveden není, tak se použije hodnota 1. V případě, že hodnoutou 1 je označeno více položek (např. tak, že tag FIRMY_CZ není uveden), tak se z označených položek vybere potřebný počet zástupců.
 • MANUFACTURER /nepovinné - název výrobce produktu.
 • CATEGORYTEXT /nepovinné - DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME PRO KVALITNÍ ZAŘAZENÍ DO SEKCÍ ABY TENTO ELEMENT BYL POUŽIT. zařazení produktu do kategorie, uvádějte vždy celou cestu k produktu. Pokud je výrobek v několika kategoriích, můžete element zopakovat. Preferovaný oddělovač je znak " | ". Lze použít i znaky " - " nebo " > " (je třeba použít entitu >). Např.:
  <CATEGORYTEXT>Foto | Paměťové karty | Compact Flash</CATEGORYTEXT>
  <CATEGORYTEXT>MP3 | Paměťové karty | Compact Flash</CATEGORYTEXT>
 • EAN /nepovinné - kód výrobku EAN13, musí se jednat o validní kód včetně kontrolní číslice, element je možné opakovat
 • PRODUCTNO /nepovinné - kód výrobku udávaný výrobcem, u knih např. ISBN. Neuvádějte zde vlastní kódy výrobků.
 • VARIANT /nepovinné - varianty produktů (např. různé barvy mobilních telefonů nebo velikosti oblečení). Element je uvnitř elementu SHOPITEM a zároveň může obsahovat stejné elementy jako SHOPITEM (všechny jsou nepovinné). Varianta produktu se chápe jako samostatný produkt, potřebná data se načtou nejprve ze samotného elementu VARIANT, pokud tam nejsou, tak se načtou (zdědí) z vnějšího elementu SHOPITEM. V okamžiku, kdy je uveden jeden element VARIANT, tak je výsledkem jeden produkt. U samotných variant není vyžadována jedinečná hodnota elementu URL, je ale nutné zajistit jedinečnost kombinace URL, PRODUCTNAME a PRODUCTNAMEEXT. Příklad elementu SHOPITEM s variantami:
  <SHOPITEM>
  <PRODUCTNAME>Nokia 6300</PRODUCTNAME>
  <MANUFACTURER>Nokia</MANUFACTURER>
  <URL> ... </URL>
  <IMGURL> ... </IMGURL>
  <VARIANT>
  <PRODUCTNAMEEXT>Black</PRODUCTNAMEEXT>
  <IMGURL> ... </IMGURL>
  <EAN> ... </EAN>
  <PRODUCTNO> ... </PRODUCTNO>
  </VARIANT>
  <VARIANT>
  <PRODUCTNAMEEXT>Red</PRODUCTNAMEEXT>
  <IMGURL> ... </IMGURL>
  <EAN> ... </EAN>
  <PRODUCTNO> ... </PRODUCTNO>
  </VARIANT>
  </SHOPITEM>
Levný nákup zboží